anouk@steenblikstedenbouw.nl

Marslanden

Wonen aan de Vecht

De 2200 woningen komen in verschillende woonmilieus. Waarbij het landschap en de bebouwing met elkaar worden vervlochten. Het landschap wordt de wijk in gehaald en er wordt gespeeld met de hoogteligging. In dienst van Atelier Dutch heeft Anouk Steenblik aan dit project gewerkt.

Neem contact met mij op voor meer informatie.