anouk@steenblikstedenbouw.nl

Beekweide

Gebiedseigen erven in het landschap

Historische kaarten laten zien dat bebouwingsclusters in het open landschap al decennia kenmerkend zijn voor dit gebied. Boerderijen en schuren geclusterd rondom een erf,omringd door agrarische velden. Bij Beekweide heeft het agrarisch gebruik plaats gemaakt voor natuur en recreatie en is het boerenerf getransformeerd naar een collectief woonerf. De architectuur van de woningen is geïnspireerd op de voor deze regio karakteristieke langgevelboerderij.

Neem contact met mij op voor meer informatie.