anouk@steenblikstedenbouw.nl

Bloemendal

Duurzame uitbreidingswijk met veel ruimte voor de fietser

Dichtbij station Barneveld Noord en de afslag vanaf de A30 groeit Barneveld met 1500 woningen. In dienst van de gemeente Barneveld maakt Anouk Steenblik hiervoor het masterplan en per fase een verkavelings- en beeldkwaliteitsplan. De verschillende woonmilieus in het plangebied zijn gebaseerd op de bestaande landschappelijke ondergrond. Er is veel aandacht voor de fietser en voetganger. Zo zijn er veel vrijliggende fiets- en voetpaden met een goede verbinding naar het station en het centrum. Overal in de wijk is er ruimte om je fiets te stallen. Als supervisor bewaakt Anouk Steenblik de totale ruimtelijke kwaliteit van de wijk Bloemendal.

Neem contact met mij op voor meer informatie.